Öğrenci
ÖĞRENİM TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI

Üniversitemizdeki öğrencilerimizin sayıları Önlisans, Lisans ve Lisanüstü alanlarında olmak üzere Kadın ve Erkek sayılarına göre gruplandırılmıştır. Tüm öğrencilerimizin içerisindeki o öğrenim türüne ait oranıda istatiksel bilgi olarak sunulmuştur.