Akademik Personel
BİRİMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Üniversitemiz akademik personel sayıları eğitim verilen akademik birimlere göre sayısal ve toplam akdamik personel sayısına göre oransal olarak verilmiştir.

UNVANLARI GÖRE AKADEMİK PERSONEL SAYISI

P.D.: Profesör Doktor - D.D.: Doçent Doktor - D.Ö.G: Doktor Öğretim Görevlisi - Ö.Ğ.: Öğretim Görevlisi - Ok.: Okutman - E.Ö.P.: Eğitim Öğretim Planlamacısı - A.G.: Araştırma Görevlisi - Uz.: Uzman

CİNSİYETLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Üniversitemiz akademik personel sayısı yıllara ve cinsiyete göre gösterilmiştir.