Akademik Personel
BİRİMLERE GÖRE PERSONEL SAYISI

Üniversitemizde görevli akademik personellerimizin sayıları Önlisans, Lisans ve Lisanüstü alanlarında olmak üzere Eğitim veren akademik birimlerimize gruplandırılmıştır. Tüm akademik personelimizin içerisindeki o birime ait akademik personel oranıda istatiksel bilgi olarak sunulmuştur.

UNVANLARI GÖRE PERSONEL SAYISI

Üniversitemizde görevli akademik personellerimizin sayıları Profesör Doktor (P.D.), Doçent Doktor(D.D.), Yardımcı Doçent Doktor(Y.D.D.), Öğretim Görevlisi(Ö.Ğ), Okutman(Ok.), Eğitim Öğretim Planlamacısı(E.Ö.P), Araştırma Görevlisi(A.G.) ve Uzman (Uz.) unvanarına göre gruplandırılmıştır.

CİNSİYETLERE GÖRE PERSONEL SAYISI

Üniversitemizde görevli akademik personellerimizin sayıları cinsiyetlerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmalar içerisinde yıllara göre akademik personel sayılarımızdaki değişiklik sunulmuştur. Cinsiyet ve Yıl değişkenli iki farklı sunum yapılmıştır.